TurkCoder.TK
İş Güvenliği Uzmanı - MEGA OSGB
0216 378 74 75 / Dahili: 14/15/16

Sosyal Medyada Biz}

Kampanya Spotu Başlığı
Kampanya Spotu BaşlığıKampanya Spotu BaşlığıKampanya Spotu BaşlığıKampanya Spotu BaşlığıKampanya Spotu BaşlığıKampanya Spotu BaşlığıKampanya Spotu BaşlığıKampanya Spotu BaşlığıKampanya Spotu BaşlığıKampanya Spotu Başlığı
TÜMÜNÜ GÖR

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı ve Görevleri

Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir ?

Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilir.Tüm mühendislik branşlarında görev yapanlar iş güvenliği uzmanı olabilirler.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir ?

Rehberlik ve danışmanlık

Risk değerlendirmesi

Çalışma ortamı gözetimi

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

İlgili birimlerle işbirliği

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir ?

İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek. İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak. Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.